Książka Marty Abramowicz niesie nadzieję dla wszystkich, dla których wiara w boga zderza się z jego instytucjami i ludźmi w tych instytucjach. Ludźmi głoszącymi, że to jedynie oni mają prawo mówić jak ludzie mają żyć i kochać - pisze Zbigniew Szczypiński z portalu "Studio Opinii" w recenzji książki "Irlandia wstaje z kolan".

Książka to efekt długich studiów nad fenomenem zmian, jakie zaszły i zachodzą w kościele katolickim Irlandii, kraju, którego historia i kultura budowana była na religii chrześcijańskiej i jedynie panującym kościele katolickim. (...)

Marta Abramowicz wyjechała do Irlandii i przeprowadziła wielką pracę reportera i dziennikarza, przestudiowała zachodzące tam procesy "wstawania z kolan", jakie miały i mają miejsce po ujawnianiu się kolejnych skandali związanych z tym, jak kościół katolicki, jego księża, zakony katolickich mniszek i mnichów traktowały powierzone im przez biedne państwo kobiety mające nieślubne dziecko i ich dzieci urodzone poza sakramentalnym małżeństwem. To, czego dowiadujemy się o tym, co tam się działo przez całe dziesięciolecia – ostatnie takie ośrodki zamykano w latach 90 – przekracza wyobraźnię zwykłego człowieka. (...)

"Irlandia wstaje z kolan" to ważna książka, jej lektura pozwala lepiej zrozumieć, co trzeba w Polsce zrobić, aby występujące masowe odejścia od kościoła, jakie rejestrujemy zwłaszcza wśród młodych Polek i Polaków, przekuć w zmianę instytucjonalną, jakie trzeba przyjąć prawa, aby nastąpiło trwałe oddzielenie kościoła od państwa, aby biskupi nie mieli pozycji politycznej dającej im prawo wpływania na przyjmowane ustawy, aby państwo przestało finansować kościół, aby było normalnie…

Cała recenzja dostępna jest na stronie portalu "Studio Opinii".