Powody żywotności nacjonalizmu były i są nadal realne, gdyż ciężar wykorzenienia i wartość tożsamości mają teraz nie mniejszą wagę niż w dziewiętnastowiecznym, wprawionym w szybki ruch, świecie. Ale równie rzeczywiste są niepokoje, które temu procesowi towarzyszą. Hobsbawm przedstawia jedne i drugie - pisze Paweł Kozłowski z magazynie "Nowe Książki" o książce "O nacjonalizmie".

Eric Hobsbawm należy do klasyków badaczy historii społecznej i idei, zwłaszcza XIX wieku. Jego dziadek pochodził z Polski, on urodził się w Egipcie, ale był obywatelem brytyjskim. Pisał o sprawach kluczowych, a wśród nich o narodzie, świadomości i ideach narodowych. Analizował krzewienie się nacjonalizmu, zmienność ideologii narodowych i pokazywał, do czego prowadzi wybór określonego rozumienia narodu i jakie są konsekwencje zajęcia pierwszoplanowej pozycji przez ideologię narodową. Omawiana książka to zbiór tekstów Hobsbawma i narodzie. Wszystkie były już drukowane, ale teraz razem zyskały wspólny, pojemny kontekst. (...)

Cała recenzja do przeczytania w listopadowym numerze magazynu "Nowe Książki" (11/2022).