W numerze 11.2020 "Dziennika Gazety Prawnej" ukazał się artykuł o kształtowaniu języka przez partię rządzącą, którego autor, Piotr Kofta, powołuje się m.in. na książkę Galopującego Majora:

"Pancerna brzoza", utrzymana w tonie felietonowo-satyrycznym, stawia sobie za zadanie raczej rekonstrukcję pewnego sposobu myślenia niż wyczerpujący przegląd politycznego żargonu polskiej prawicy; Galopujący Major zajmuje się też dekonstruowaniem rozmaitych prawicowych mitów dotyczących choćby (braku) globalnego ocieplenia, (niezrozumienia) płci kulturowej, niedoszłego, acz upragnionego sojuszu z Adolfem Hitlerem w czasie II wojny światowej, czy (domniemanych) przewin Jurka Owsiaka. Autora bardziej zajmują rozpowszechnione w prawicowym światku idee niż konkretne zastosowanie środków językowych. To nie przeszkadza czerpać z tej książki wiedzy i przyjemności, żeby było jasne.