Na portalu ArtPapier ukazała się recenzja książki Dariusza Gzyry:

Wielką zaletą książki Gzyry jest brak moralizatorstwa. Pisząc o sprawach problematycznych, trudnych, poruszając kwestie ważne, ale rzadko podejmowane w debacie publicznej, Gzyra nie rzuca gromów, nie prawi kazań. Zwraca jednak uwagę czytelnika na to, co przemilczane, wyciąga nas ze strefy komfortu i pokazuje, w jaki – prosty – sposób możemy wpłynąć na życie nie-ludzkiego.

Cały tekst można przeczytać tutaj.