Miłosz Cybowski na portalu Esensja (25.10.2016) recenzuje książkę Erica Hobsbawma Wiek kapitału. 1848 - 1875.

Społeczne i ekonomiczne podejście do historii jest najbardziej widoczne w części książki poświęconej efektom tych wszystkich zmian. Rozdziały poświęcone zagadnieniom własności ziemi, rozwojowi miast i klasy robotniczej czy burżuazji to prawdziwe pole do popisu dla Hobsbawma. Choć przedstawione tam analizy potrafią się niemiłosiernie dłużyć, to jednak nie sposób im odmówić wszechstronnego potraktowania wielu tematów. Wspólnym mianownikiem dla większości (jeśli nie wszystkich) z nich jest właśnie zmiana.