Radosław S. Czarnecki na portalu Trybuna.eu (29.08.2016) poleca książkę Howarda Zinna Ludowa historia Stanów Zjednoczonych.

Sporo miejsca w książce zajmuje zagadnienie niewolnictwa. Zinn pokazuje jak ów proceder napędzał gospodarkę USA (do pewnego momentu, gdy interes przestał się opłacać z różnych powodów hegemonistyczna Północ wspaniałomyślnie – a de facto; z pobudek ekonomicznych nie etyczno-moralnych – porzuciła niewolnictwo) i jak na tej bazie wyrosło wiele prywatnych, gigantycznych często, fortun. Oczywiście winniśmy brać pod uwagę perspektywę historyczną tamtej epoki, stosunki produkcji i interpersonalne wówczas panujące, a także mentalność tego społeczeństwa. Jednak zwrócić należy uwagę na fakt, że retoryka wolnościowa, propagowanie demokracji i równości (wobec prawa) wszystkich obywateli, tezy podnoszone publicznie przez przedstawicieli rządzących elit będące zdecydowanie afirmacją zasad Oświecenia i Rewolucji Francuskiej (liberté, fraternité, égalité) absolutnie nie przystawały do życia i realności. Przykłady niektórych Ojców Założycieli w przedmiocie posiadania hacjend obrabianych przez czarnych niewolników są tego najlepszym dowodem.  Zwłaszcza casus Tomasza Jeffersona jest tu znamiennym. Angielski abolicjonista Thomas Day (1776) owe rozbieżności słów (wzbogacanych cytatami biblijnymi i odwołaniami do Absolutu bądź tradycji chrześcijańskiej) i praktyki określił jako  „….Prawdziwy absurd kiedy to amerykański patriota, który jedną ręką podpisuje rezolucję niepodległości, a w drugiej trzyma bat nad przerażonymi niewolnikami” .(...)

Warto polecić tę książkę, zwłaszcza w Polsce, gdzie mit Ameryki jest totalny i wszechobecny. I jak każdy mit wypacza – bo musi gdyż jest irracjonalny i przez to szkodliwy zarówno w wymiarze indywidualnym jak i zbiorowym – spojrzenie na rzeczywistość, uniemożliwia chłodną pragmatyczną i realistyczną analizę sytuacji, a kiedy dotyczy to elit rządzących prowadzi na manowce politykę państwa.

Czytaj książkę w formie e-booka