Sięgając po przykłady z własnego życia i kultury popularnej, hooks pokazuje szereg mechanizmów, za pomocą których mężczyźni są wychowywani i formatowani do krzywdzenia siebie samych i ludzi wokół - pisze Hubert Walczyński z magazynu "Kontakt" o książce "Gotowi na zmianę".

Po niemal dwudziestu latach, ale jest – najlepsza z wydanych w Polsce książek o męskości, feminizmie, normach płciowych i ich konsekwencjach społecznych. Szkoda, że nie wyszła wcześniej, bo prawdopodobnie cała wzburzona dyskusja wokół inceli, która przetoczyła się przez polską lewicę, wyglądałaby nieco inaczej.

A to dlatego, że ta debata jest niemal tak stara, jak ruch feministyczny – i dotyczy tego, jakie miejsce w tym ruchu powinni zajmować mężczyźni. Jedna strona zwraca uwagę na to, że mężczyźni są odpowiedzialni za przeważającą część przemocy w społeczeństwie, w tym przemocy wobec kobiet, dlatego też ruch musi sytuować się w kontrze do nich, bo celem jest walka o prawa i dobro kobiet. Druga strona wskazuje, że mężczyźni też są ofiarami norm płciowych i patriarchatu, a skłonność do przemocy jest zapisana nie w kodzie genetycznym, a społecznym – który razem musimy zmienić. (...)

Cała recenzja dostępna jest na stronie magazynu "Kontakt".