Przemysław Trzeciak w "Nowych książkach" (2/2016) recenzuje książkę Seyli Benhabib Prawa innych. Przybysze, rezydenci i obywatele


"We wszystkich rozważaniach o prawach Innych, u Kanta, Arendt, Rawlsa i Benhabib, istotnym czynnikiem ich kształtowania jest moralność. Niestety, doświadczenie wciąż nas przekonuje, że jest ona nader słabym ogniwem stosunków międzyludzkich. Kiedyś religie głosiły miłość bliźniego. 'Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego' - ten nakaz, w różnych redakcjach, był istotną częścią większości wierzeń. Dziś jednak religie bardziej interesują się polityką i ekonomią niż moralnością, a w wielu wręcz krzewią nienawiść do Innego. To ważna, wartościowa książka. Powinni ją przeczytać i przemyslec nasi politycy, o ile jeszcze czytać i mysleć potrafią."

Książka jest dostępna w sklepie internetowym wydawnictwa