Blog Mądre książki o książce Andrzeja Ledera Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej (1.03.2015):

„Według Ledera burżuazyjna rewolucja miała miejsce w latach 1939-1956. To w traumatycznych wydarzeniach tego okresu dzisiejsza klasa średnia powinna więc szukać swoich korzeni. Zamiast tego część jej przedstawicielu roi sobie szlacheckie pochodzenie. Pozostali, nie zadając sobie w ogóle pytania o rodowód, rzucają się w wir kosmopolitycznego zapomnienia, którego symbolem jest zdaniem autora sukces sushi. Tymczasem, zdecydowana większość dzisiejszej klasy średniej wywodzi się z chłopstwa. Leder uważa, że wiele naszych przywar – m.in. brak zaufania społecznego i wszechobecny mobbing – są następstwem właśnie tej wiejskiej genezy klasy średniej i obecnych przez wieki w polskim społeczeństwie stosunków pan-cham (...).

Warto po nią sięgnąć. Szczególnie jeśli próbuje się zrozumieć dzisiejszą polskość (albo raczej polskości). Autor zwraca bowiem uwagę na kwestie, których dotąd nikt nie dostrzegł, nie mówiąc już o przekazaniu ich szerokiemu kręgowi odbiorców.”

Zamów książkę w promocyjnje cenie w Księgarni KP.

Książka jest również dostępna jako e-book.