Na portalu bibliotekiwarszawy.pl możemy przeczytać recenzję książki "Czy psychodeliki uratują świat":

 Rozmawiając z wieloma osobami zaangażowanymi w badania nad działaniem środków psychodelicznych, autor pragnie dowieść ponownej otwartości Zachodu na te substancje – dostrzeżenia ich pozytywnych skutków. Wśród tych zaś wymienia między innymi osłabianie stanów depresyjnych, przyspieszenie procesu uzyskiwania samoświadomości czy wręcz łagodzenie negatywnych zmian kulturowych, zgodnie z zasadą, iż “mistycyzm (osiągany dzięki psychodelikom) jest antidotum na fundamentalizm”.

Cały tekst dostępny jest tutaj.