Małgorzata Kąkiel w Nowych Książkach (2/2016) recenzuje książkę Mat i świat Agnieszki Suchowierskiej i Tomasza Kaczkowskiego.


"Mat i świat to książka edukacyjna (w konkursie Książka Roku 2015 Polskiej Sekcji IBBY otrzymała główną nagrodę w kategorii literatury dziecięcej). Autorka, ilustrator, wydawca nie tylko podporządkowują fabułę celowi dydaktyczno-wychowawczemu, ale pamiętają o tłumaczeniu trudnych pojęć, rozszerzaniu wiedzy o miastach, wydarzeniach historycznych itp. W tekście bnarracji zostaje wytłumaczony jakiś wyraz (npr. Rotterdam,  last minute), a z boku lub poniżej jest opatrzony wyjaśnieniem."


Książka dostępna jest na stronie wydawnictwa.