W Przewodniku nie brakuje odwagi w mówieniu o pewnych wątkach biografii i twórczości Miłosza, które jawią się jako niewygodne, a przez to często pozostają przemilczane. Przede wszystkim jednak autorzy Przewodnika z pewnością nie banalizują i nie spłaszczają tej nadal zagadkowej i intrygującej nie tylko intelektualnie postaci.

Recenzja Miłosz. Przewdonik Krytyki Politycznej Magdaleny Piotrowskiej-Grot w serwisie artPapier.com (15.11.2012).