Anna Cieplak została nominowana do Nagrody Gombrowicza za powieść Ma być czysto. Gratulujemy!

Prezydent Radomia we współpracy z Muzeum Witolda Gombrowicza ogłasi drugą edycję Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza.

Ustanowiona przez radomski samorząd nagroda w wysokości 40 000 złotych przyznana zostanie za debiut, rozumiany jako pierwsza albo druga książka autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim i wydana w 2016 roku.

Laureata wskaże Kapituła, w skład której wchodzą wybitni znawcy literatury: Jerzy Jarzębski – przewodniczący jury, Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska.

Nagroda Gombrowicza stała się istotnym elementem polskiego życia literackiego już po pierwszej edycji, o czym świadczy choćby liczba nadesłanych książek. Do pierwszej Nagrody Gombrowicza zgłoszono 65 tytułów, w drugiej edycji otrzymaliśmy ich już 90.

4 czerwca Kapituła Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza wybrała pięcioro nominowanych do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza.

O Ma być czysto Anny Cieplak

Przejmująca powieść Anny Cieplak opowiada o Polsce, jakiej prawie nie znamy. O brudzie prowincji, gdzie o być albo nie być może zadecydować złośliwa plotka. O dorosłych, którzy są bardziej bezradni niż dzieci. I dzieciach, które muszę dźwigać odpowiedzialność dorosłych. Jakby życie nie było wystarczająco trudne, nad losem ich wszystkich czuwa zmęczony kurator, wielkie państwo polskie.