W numerze 4/2019 czasopisma "Książki. Magazyn Literacki" ukazała się recenzja książki Alicji Urbanik-Kopeć:

"(...) książka Alicji Urbanik-Kopeć (...) prezentuje na bardzo wąskiej próbie, jaką jest życie robotnic w zakładach włókienniczych w Królestwie Polskim drugiej połowy XIX wieku, wnikliwą analizę źródłową wspartą na interdyscyplinarnym aparacie pomocniczym: badaniach socjologicznych czy dyskursie feministycznym trzeciej fali."