Na portalu sztukater.pl można przeczytać recenzję książki Alicji Urbanik-Kopeć.

Anioł w domu, mrówka w fabryce” przedstawia żeńską klasę robotniczą zarówno przez pryzmat faktów, jak i wyobrażeń o niej, a także stawianych jej wymagań, czasami sprzecznych lub niemożliwych do spełnienia. Chociaż nie wyznacza jasnych granic czasowych, głównie skupia się na okresie pomiędzy końcem powstania styczniowego a wybuchem I wojny światowej.

Cała recenzja dostępna jest tutaj.