Biogram

JS

Jan Strzelecki (1919–1988) był socjologiem, publicystą, działaczem społecznym i tłumaczem. Jako uczestnik powstania warszawskiego odznaczony został Krzyżem Walecznych; współtworzył jedno z najbardziej żywych środowisk ideowych późnych lat 30. i 40. – grupę „Płomienie”, działał także w PPS. W okresie PRL był członkiem Klubu Krzywego Koła, później także wykładowcą Towarzystwa Kursów Naukowych oraz uczestnikiem prac konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość. Jako doradca „Solidarności” i członek pionierskiego zespołu badawczego francuskiego socjologa Alaina Touraine'a został współautorem słynnej książki Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980–1981. Wstanie wojennym organizował podziemną Wszechnicę Oświatową Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Oprócz działalności społecznej i publicystycznej przekładał i redagował liczne publikacji najwyższej rangi intelektualnej, m.in. dzieła Davida Riesmana, Condroceta, Ericha Fromma, Jeana Jaurèsa czy poezje Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Za jego życia opublikowano m. in. Niepokoje amerykańskie (1962), Próby świadectwa (1971) oraz Socjalizmu model liryczny. Założenia o rzeczywistości i mowie publicznej 1975–1979 (1980).

Udostępnij
Produkt dodany do listy życzeń

Polityka prywatności

Nieustannie dostosowujemy witrynę do potrzeb osób ją odwiedzających. Korzystamy z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Informacje i ustawienia