Daliśmy się przekonać, że pracując więcej, bardziej w sposób pomysłowy, jesteśmy lepszymi ludźmi - mówią Julian Kutyła, redaktor naczelny Wydawnictwa Krytyki Politycznej, oraz Rafał Pokrywka, tłumacz książki, w rozmowie wokół "Społeczeństwa zmęczenia" Byung-Chul Hana w radiu "Newonce".

R.P.: Podmiot osiagnięć to człowiek, którego do niczego się już nie zmusza. To człowiek współczesnych czasów, nad którym nie stoi system represji, pan, który kieruje nim i każe mu coś robić. To człowiek, który sam z siebie chce produkować, działać, rozwijać się, wciąż się optymalizować. Nie jest to bynajmniej podmiot szczęśliwy.

J.K.: Daliśmy się przekonać, że pracując więcej, bardziej w sposób pomysłowy, jesteśmy lepszymi ludźmi. A większość z nas woli być lepszym człowiekiem, niż gorszym.

R.P.: Tutaj warto też dodać, że podmiot osiągnięć realizuje się nie tylko na płaszczyźnie pracy, czyli w systemie kapitalistycznym, gdzie wyzysk był zawsze. Wyzyskuje sam siebie też w życiu osobistym. To kwestia rozciągająca się na całe życie, w którym to życiu granica między pracą, a życiem prywatnym się załamuję, ponieważ wszystko jest pracą - mój samorozwój, optymalizacja, związki, styl życia, to wszystko jest czymś w rodzaju wyzwania.

J.K.: Wszystko staje się pracą, a z drugiej strony wszystko staje się też polem do rozwoju, samodoskonalenia. (...)

Cała rozmowa do wysłuchania na stronie radia "Newonce".