Moi bohaterowie nie byli zarazą czy ideologią, Byli ofiarami wojny - mówi Joanna Ostrowska, autorka książki "Oni, homoseksualiści w czasie II wojny światowej" w rozmowie z Zofią Brzezińską dla "Rzeczpospolitej".

Próbowałam obalić kilka mitów. Pierwszy (...) dotyczył fałszywego poglądu, jakoby w czasie drugiej wojny światowej Polacy nie padali ofiarą eksterminacji ze względu na orientację psychoseksualną (...)

Drugi mit, z jakim przyszło mi się zmierzyć, był jeszcze bardziej absurdalny: jeśli Polaków nie karano za homoseksualność, ofiarami mogli być tylko Niemcy. W takim razie ich historia nie była "naszą" - nikt się nią nie interesował (...).

Ostatni mit, bardzo krzywdzący dla ofiar, to przeświadczenie, że do tej grupy więźniów w obozach należeli wyłącznie przestępcy dopuszczający się przemocy seksualnej. Zdecydowana większość mężczyzn skazanych na mocy paragrafu 175 była zupełnie niewinnymi osobami, których jedyną zbrodnią było obdarzenie miłością człowieka tej samej płci.

Cały wywiad można przeczytać tutaj: https://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/305049993-Homoseksualisci-w-czasie-II-wojny-swiatowej---rozmowa-z-autorka-ksiazki-Joanna-Ostrowska.html