Jeżeli traktujemy system ekonomiczny, jako zastosowanie pewnego języka, to okazuje się, że z jednej strony jest on dość konwencjonalny - wszyscy wiemy, że w jakimś stopniu jest to pewna umowa - a z drugiej strony zmiana tego wydaje się tak trudna, że aż niemożliwa - mówi Andrzej Leder, autor książki "Ekonomia to stan umysłu", w rozmowie dla radia TOK FM.

Jeżeli w jakiś sposób rozumiemy świat, to wpływa to na to, jak w nim działamy. Jeżeli rozumiemy na przykład, że naszym obowiązkiem jest praca w fabryce, to idziemy pracować do fabryki. W tym sensie język ekonomii ukształtował świat i nasz sposób funkcjonowania w tym świecie. Dodałbym jeszcze, że to nie jest tak, że my nie widzimy czegoś, co byłoby bardziej naturalne, czy prawdziwe. To jest nasza prawda. My żyjemy w świecie, który został ukształtowany przez ten język. W związku z tym jest to zupełnie prawdziwy świat. Ten świat jest ukształtowany w bardzo szczególny sposób, na pewno odległy od tych światów, w których żyli ludzie dwa tysiące lat temu, czy dziesięć tysięcy lat temu. Zrozumienie bardzo szczególnego charakteru tego świata jest zadaniem filozoficznym, ponieważ, każdy kto jest ukształtowany przez ten świat, będzie go uważał za naturalny i dany takim jaki jest. (...)

Myślenie filozoficzne dąży do ogólności. Dopiero na pewnym poziomie ogólności można formułować pewne sądy krytyczny, np. teza, że ekonomia jest głównie sposobem radzenia sobie z niedoborem nie jest prawdziwa. Tak naprawdę ekonomia jest teorią, nauką, językiem, który dotyczy dystrybucji nadmiaru. Nadmiaru w różnym wymiarze. Nadmiaru, który sam w sobie jest dość niszczący, i który może stać się tym, czym jest funkcjonowanie gospodarcze społeczeństw. Oczywiście rozprowadzanie nadmiaru często szwankuje, jest wadliwe, w związku z tym nie przeczymy temu, że bardzo często żyjemy w warunkach niedoboru. To daje dobry wgląd w to, co dzieje się z katastrofą klimatyczną. Naszym problemem nie jest to, że mamy za mało. Naszym problemem jest to, że mamy za dużo energii, produkcji, za dużo spalania, za dużo dwutlenku węgla. 

Cała rozmowa dostępna jest na stronie radia TOK FM.