Dyskusja na marginesie książki Pokolenie ’89 Jakuba Sawulskiego poświęconej problemom ekonomicznym pokolenia 30-latków z udziałem autora, prawniczki Beaty Siemieniako, autorki książki Reprywatyzując Polskę, redaktorki Obywatela na „zielonej wyspie” oraz Przemysława Staronia – Nauczyciela Roku 2018, influencera edukacyjnego. Spotkanie poprowadzi Michał Sutowski. 

Do najbardziej wymownych momentów przełomu roku 1989 należało wystąpienie sejmowe wicepremiera Leszka Balcerowicza, gdzie padły słynne słowa o alternatywie „życia udanego zamiast udawanego”. Nie ma wątpliwości, że nieodwracalne zmiany gospodarcze i społeczne to najbardziej trwałe dziedzictwo reform tamtego czasu, choć ich bilans jest przedmiotem kontrowersji. Po trzech dekadach transformacji i budowy kapitalizmu nad Wisłą pokolenie Ojców i Matek III RP, tych z opozycji i tych z PZPR, tych z prawa i tych z lewa – toczy wciąż kombatanckie spory: o możliwe alternatywy, o intencje i kompetencje decydentów, o ocenę zasług i błędów różnych postaci i środowisk. Nawet data 4 czerwca jest przedmiotem gry o interpretację wielkich procesów historycznych i status ich aktorów, do dziś wpływowych w polityce.

Wszystko to ma się nijak do doświadczeń, warunków i wyobraźni pokolenia urodzonego w latach, gdy „hartowała się stal” polskich przemian. Właśnie do jego przedstawicieli chcemy przemówić głosem ludzi żyjących w polskim „kapitalizmem realnym”, dla których Polska po transformacji to ani mit, ani dzieło ich życia, lecz zastane środowisko działania, gdzie próbują się odnaleźć. Świat, z którym radzą sobie przy pomocy odziedziczonej po rodzicach skrzynki z narzędziami. I przede wszystkim, w którym mierzą się z problemami słabo wyobrażalnymi w momencie, gdy wprowadzano popiwek i wymienialność złotego: niedostępnością mieszkań, konkurencją na rynku szkolnym i pracy czy widmem braku emerytur.

Chcemy porozmawiać o tym, skąd przychodzi i dokąd zmierza pokolenie, które przesądzi o kształcie kolejnego trzydziestolecia – z ekonomistą analizującym dane i prowadzącym wywiady ze swymi rówieśnikami, z badaczką rynku pracy i nastrojów na nim panujących, z działaczką na rzecz praw lokatorów i charyzmatycznym nauczycielem najmłodszego pokolenia.

2 CZERWCA | GDAŃSK | 15:00 STREFA SPOŁECZNA Święta Wolności i Solidarności / przy Sali BHP, namiot RÓWNOŚĆ