Czy zamach na Gabriela Narutowicza to akt założycielski wielkiego podziału politycznego Polski? Czy nacjonaliści „wygrali” ten zamach, a ich wartości – wyłączne prawo „prawdziwych Polaków” do uczestnictwa w życiu publicznym – zwyciężyły w międzywojniu? Czy śmierć pierwszego prezydenta RP to sprawa odległych dziejów, a może raczej wciąż żywe fatum, które ciąży nad naszą wspólnotą? Na kanwie książki Pawła Brykczyńskiego "Gotowi na przemoc" o sile grawitacyjnej historii i roli wydarzeń rozmawiać będą profesor Antoni Dudek, Zbigniew Gluza oraz dr Ludwika Włodek.