20 stycznia, piątek, godz.17.00, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Czeskie Centrum oraz Wydawnictwo Agora zapraszają na debatę


Obywatel kultury - wokół tekstów literackich Vaclava Havla

Moderacja: Petr Janyška - dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie

Lenka Jungmannová - Czeska Akademia Nauk, badaczka literatury Vaclava Havla
Andrzej S. Jagodziński - tłumacz literatury czeskiej, publicysta
Adam Michnik - redaktor naczelny Gazety Wyborczej, publicysta, eseista
Martin M. Šimečka - słowacki dziennikarz, edytor w słowackim "Dzienniku N"
Tomáš Vrba- czeski dziennikarz, wykładowca literatury czeskiej filii New York University.


Inspiracją do debaty jest publikacja dwu ważnych książek prezentujących dorobek literacki Vaclava Havla.

Utwory Sceniczne oraz Obywatel Kultury 

Václav Havel, którego polityka wciągnęła w swoje sidła i nie chciała wypuścić aż do śmierci, zawsze był przede wszystkim człowiekiem teatru. Na całym świecie jest ceniony z powodu swoich dramatów pisanych w duchu teatru absurdu. Tym dziwniejsze, że Havel jako dramatopisarz jest w Polsce wciąż słabo rozpoznany.

Utwory Sceniczne  to zebrane po raz pierwszy wszystkie najważniejsze dzieła dramatyczne Václava Havla w jednym tomie!

Podczas debaty będzie można kupić obie książki.

Tłumaczenie konsekutywne czesko-polskie.

Więcej informacji o spotkaniu tutaj