28 września, czwartek, godzina 19.00Spółdzielnia "Ogniwo", ulica Paulińska 28, I piętro, Kraków


Spotkanie z Michałem Wiśniewskim, autorem książki Hello World, poprowadzi Maciej Jakubowiak


O książce

Ludzie analogowi i ludzie cyfrowi. Sfrustrowana nastolatka, współczesna trzydziestolatka w ciąży, programista z pomysłem na startup, kreatywna zmagająca się z wyzwaniami kapitalizmu. W labiryncie ludzkich spraw, na rozstaju dróg, na zakręcie.

Tak o całej Trylogii (Jetlag, God Hates Poland, Hello World) Michała Wiśniewskiego pisał Maciej Jakubowiak na Dwutygodnik.com:

W trylogii Wiśniewskiego jest jak w ciągnącej się w nieskończoność telenoweli: najważniejsze są tu relacje. Zdaje się, że każdy z każdym jakoś jest związany.

To nie tylko chwyt konstrukcyjny, pozwalający w nieoczekiwany sposób posklejać losy postaci pozornie niemających ze sobą wiele wspólnego. Stoi za tym poważniejsze przekonanie, że wszyscy jesteśmy uwikłani w społeczną sieć do tego stopnia, że nie sposób mówić o jednostkowym działaniu – najmniejsze poruszenie wprawia w ruch cały układ. Pobrzmiewa tu postmodernistyczna z ducha wiara w efekt motyla, którym zachwycała się globalna popkultura na przełomie wieków. Ale jest w tym również bardziej współczesny wątek myślenia o wspólnotowości, przeciwstawiającego się kultowi indywidualnej sprawczości. W świecie, w którym nikt nie jest panem swojego losu, bo zależy od procesów, nad którymi nikt nie panuje – w takim świecie nie sposób też mówić o jednostkowej winie. Każde zachowanie można wyjaśnić, dla każdego znaleźć usprawiedliwienie.