19 stycznia, czwartek, godz. 18.00, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk. Wstęp bezpłatny na wydarzenie obowiązuje rejestracja www.havelspotkanieikm.evenea.pl

O wybitnym polityku, dramaturgu i pisarzu rozmawiać będą Agnieszka Wolny-Hamkało, Andrzej Jagodziński, Adam Michnik, Jacek Żakowski, Sławomir Sierakowski i Martin M. Simecka.


Wydarzenie rozpocznie rozmowa o książkach Obywatel kultury i Utwory sceniczne, następnie odbędzie się debata „Czy świat nas przerasta? - o tym, co nam zostało po Havlu”, a na zakończenie wyświetlony zostanie film dokumentalny Krystyny Krauze Nasz Vaszek. O sile bezsilnych.

Pełen opis wydarzenia tutaj.
Utwory sceniczne to wydane po raz pierwszy wszystkie najważniejsze dzieła dramatyczne Václava Havla w jednym tomie!


o książce:
Mimo, że od napisania tych sztuk upłynęło wiele lat i zmieniły się niektóre zewnętrzne realia, to jestem przekonany, że w istocie są one wciąż aktualne.

„Polski paradoks Havla polegał na tym, że choć cieszył się w naszym kraju dużym szacunkiem i popularnością (warto przypomnieć żartobliwe hasło z początku lat 90. – „Havel na Wawel”), to jednak znany był głównie jako polityk, a nie pisarz.
Václav Havel, którego polityka wciągnęła w swoje sidła i nie chciała wypuścić aż do śmierci, zawsze był przede wszystkim człowiekiem teatru. Na całym świecie jest ceniony z powodu swoich dramatów pisanych w duchu teatru absurdu. Tym dziwniejsze, że Havel jako dramatopisarz jest w Polsce wciąż słabo rozpoznany.”
Fragment noty edytorskiej Andrzeja S. Jagodzińskiego


Václav Havel (1936-2011) - czeski pisarz i dramaturg. Ostatni prezydent Czechosłowacji i pierwszy Republiki Czeskiej. Debiutował jako krytyk teatralny w 1955 w piśmie „Kveten”. Pracował w teatrze Na Balustradzie w Pradze w latach 60. Przewodniczący rady redakcyjnej miesięcznika „Tvar”. Wydalony z teatru za aktywną działalność w tzw. praskiej wiośnie. Sygnatariusz petycji do rządu czechosłowackiego w 1969. Objęty zakazem publikacji, pracował jako robotnik w browarze, następnie założył wydawnictwo Edice Expedice. Współtwórca Karty 77. Członek Komitetu Obrony Prześladowanych za Przekonania. Wybrany prezydentem Czechosłowacji po aksamitnej rewolucji w 1989 r. W 1993 wybrany na prezydenta Republiki Czeskiej, pozostawał na tym stanowisku do 2003 r. Autor sztuk teatralnych Garden Party (1963), Powiadomienie (1965), Spiskowcy (1974), Audiencja (1976), Górski hotel (1981), esejów Siła bezsilnych (1978), zbioru listów do żony Listy do Olgi (1986). Wydawnictwo Krytyki Politycznej wydało dwie książki Havla. Zaoczne przesłuchanie, czyli wywiad-rzeka przeprowadzony przez Karela Hvížd̓alę i Letnie rozmyślania.