Dyskusja wokół twórczości Krzysztofa Wodiczki w 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego opisanej w książce Wodiczko. Socjoestetyka


13 grudnia, godz. 19.00, Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście, ul. Nowe Ogrody 35, (II piętro), Gdańsk


W dyskusji prowadzonej przez Dominika Krzymińskiego udział wezmą Aneta Szyłak i Adam Ostolski.

To dobrze, że w Polsce nie ma łuków triumfalnych, bo nie ma gloryfikacji zwycięstwa wojennego. Ale z drugiej strony, niestety, jest gloryfikacja przegranej wojny czy bitwy, a więc martyrologii. Martyrologia jest potężnym wyzwaniem dla „odwojniania” polskiej kultury– to słowa Krzysztofa Wodiczki zawarte w książce Wodiczko. Socjoestetyka, która stanowi pretekst do rozmowy o twórczości artysty z udziałem współautora książki Adama Ostolskiego i kuratorki sztuki Anety Szyłak.

Nieprzypadkowo data wydarzenia zbiega się z 35-tą rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Chcemy w ten sposób poddać krytycznej refleksji sposób upamiętniania tego wydarzenia, które wciąż stanowi punkt odniesienia dla konstruowania dzisiejszych tożsamości politycznych w Polsce. 13 grudnia to wciąż symbol konfliktu i podziałów społecznych. Pytanie o praktyki upamiętniania ofiar stanu wojennego, to pytanie o możliwość przekroczenia podziałów i drogi do „odwojnienia” polskiej kultury.

W czasie dyskusji zadamy pytanie o możliwość „odwojnienia” kultury nie tylko w Polsce, bo kwestia obalenia wojen jest uniwersalna i niestety cały czas aktualna. W dzisiejszym mediatyzowanym świecie, gdy przyglądamy się krwawej wojnie w Syrii, idea obalenia wojen może wydawać się utopijnym pomysłem, ale naszym zdaniem wartym propagowania i dyskusji. Krzysztof Wodiczko poprzez swoją twórczość pokazuje, że można z tym tematem mierzyć się w praktycznie na polu sztuki zaangażowanej.


Adam Ostolski
 – doktor socjologii, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim, członek zespołu Krytyki Politycznej, w latach 2013-2016 był przewodniczącym Partii Zieloni, współautor książki Wodiczko. Socjoestetyka (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2016).

Aneta Szyłak – założycielka i pierwsza dyrektorka Instytutu Sztuki Wyspa (2004-2014) i Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (1998-2001), obecnie prezeska i dyrektorka artystyczna Fundacji Alternativa, pełnomocniczka dyrektora ds. powstania Muzeum Sztuki Współczesnej w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Autorka i dyrektorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Alternativa.

Dominik Krzymiński – socjolog, członek zespołu Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście.


Wstęp wolny!

Podczas wydarzenia książka dostępna będzie w promocyjnej cenie 25 zł.