Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN" oraz portal HistoriaBEZKITU.pl zapraszają na spotkanie z cyklu "W Bramie o książce". Gościem spotkania będzie Jakub Gałęziowski, autor książki "Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny".

Książka Jakuba Gałęziowskiego dotyczy przede wszystkim dzieci urodzonych z powodu wojny, wojennej przemocy seksualnej, tuż powojennych aborcji i samodzielnego macierzyństwa. Tematy te wciąż są białymi plamami w polskiej historiografii i szerzej – w narracji o II wojnie światowej i jej społecznych konsekwencjach. Dzieci urodzone z powodu wojny (children born of war, CBOW) czy, jak same o sobie mówią, "dzieci wojny", są owocem relacji okupantów z kobietami z podbitych narodów, zarówno związków dobrowolnych, jak i gwałtów. Przez lata tożsamość i pochodzenie takiego potomstwa były ukrywane przez matki, rodziny zastępcze, ale i polski system. Jakub Gałęziowski sięga do archiwów i relacji historycznych, rozmawia też z CBOW, by odtworzyć ich biografie oraz miejsce w społeczeństwie. Po roku 1989 kolejne przemilczane tematy i grupy społeczne wychodzą z cienia. Może nadeszła kolej na coming outy polskich CBOW i ich rodzin.

Autor książki jest jednym z laureatów Nagród Historycznych "Polityki" za książki o najnowszej historii Polski wydane w 2022 roku. Książka została laureatką tegorocznej edycji Nagrody im. Tomasza Strzembosza. Jest również nominowana do Nagrody im. Jerzego Giedroycia.

Z dr Jakubem Gałęziowskim (Uniwersytet Warszawski) rozmawiać będzie Agnieszka Jaczyńska (historyczka, nauczycielka Społecznego Liceum im. Unii Europejskiej w Zamościu oraz związana z portalem Historia BEZ KITU).

2.10.2023 | LUBLIN | OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN" | 18.00

Szczegóły spotkania na stronie organizatora.