Na czym polegał i jak postrzegano awans społeczny w epoce PRL-u? Z Magdą Szcześniak, autorką książki "Poruszeni. Awans i emocje w socjalistycznej Polsce" o powojennym doświadczeniu milionów Polek i Polaków rozmawia Jan Bińczycki.

19.10.23, Spółdzielnia Ogniwo w Krakowie, godz. 18:00

"Poruszeni. Awans i emocje w socjalistycznej Polsce" przywracają pamięć o doświadczeniu mobilności społecznej, elektryzującym temacie debaty publicznej okresu PRLu. Po II wojnie światowej miliony Polek i Polaków doświadczyły awansu społecznego. I choć obietnica wyeliminowania klasowych hierarchii składana przez socjalistyczne państwo nie została zrealizowana, to przez kolejne dekady mapa społeczna podlegała nieustannym przeobrażeniom i negocjacjom.

W książce autorka przygląda się zbiorowi tekstów i filmowych obrazów interpretowanych jako „socjalistyczne opowieści awansu”. Ich autorki i autorzy na bieżąco próbowali rejestrować i poddawać analizie mechanizmy mobilności społecznej i emocje towarzyszące przemianie tożsamości. Radość i lęk, duma i wstyd, gniew, poczucie odrzucenia, nadzieja, wdzięczność – poruszenie.

Magda Szcześniak – kulturoznawczyni i historyczka kultury, adiunktka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książki Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji (2016).