Wraz z Domem Spotkań z Historią zapraszamy na premierę książki Jakuba Gałęziowskiego "Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny". Spotkanie z autorem poprowadzi Dobrochna Kałwa.

Dzieci urodzone z powodu wojny są owocem relacji okupantów z kobietami podbitych narodów – zarówno związków dobrowolnych, jak i gwałtów. Przez lata ich tożsamość była ukrywana. Jakub Gałęziowski nie tylko sięga do archiwów i relacji historycznych, ale też rozmawia z CBOW (children born of war), by odtworzyć ich biografie i miejsce w społeczeństwie. Po roku 1989 kolejne przemilczane tematy i grupy społeczne wychodzą z cienia. Może nadeszła kolej na coming outy polskich dzieci urodzonych z powodu wojny i ich rodzin.

Jakub Gałęziowski – doktor historii Uniwersytetu w Augsburgu i Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią mówioną i badaniami biograficznymi. Interesuje się aspektami etycznymi i rolą emocji w badaniach naukowych. Brał udział w kilkunastu projektach dokumentacyjnych, w tym kilku międzynarodowych. Nagrał przeszło dwieście autobiograficznych wywiadów narracyjnych. Jest autorem książek opartych na źródłach mówionych oraz artykułów w czasopismach naukowych i opracowaniach zbiorowych. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej (PTHM) i obecnie jego prezes. Członek zespołu redakcyjnego "Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej" (WRHM).

Dobrochna Kałwa – historyczka, dr hab., adiunkt na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2000-2012 wykładała na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 2010 r. gościnnie na Erfurt Universität. Zajmuje się metodologią badań historycznych, kulturową historią kobiet oraz historią mówioną.

17.11.2022 | WARSZAWA | DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ | 18.00

Szczegóły spotkania na portalu Facebook.

Książka do kupienia w sklepie Wydawnictwa KP.