Spotkanie z autorką odbędzie się w ramach debaty "Żyrardowskie siłaczki". Pełen program wydarzenia można znaleźć na stronie Miasta Żyrardów:

https://www.zyrardow.pl/5122,2019?tresc=52017