Zapraszamy na spotkanie z dr Martą Justyną Nowicką, autorką książki "Słowacki wychodzenie z szafy", które odbędzie się w warszawskim Muzeum Literatury.

Mickiewicz i Maryla Wereszczakówna, Krasiński i Delfina Potocka, ale także Kochanowski i Orszulka - za każdym twórcą stoją jego inspiracje i bliscy, umożliwiający jak najpełniejsze poświęcenie się pisaniu. Kto stoi za Słowackim, obok niego? Na takie pytania szuka odpowiedzi Marta Nowicka w swojej debiutanckiej książce, śledząc listy poety.

Biografię Słowackiego, odczytywaną dotąd głównie przy pomocy konwencjonalnego historycyzmu albo psychoanalitycznych interpretacji, Nowicka rozpatruje przy użyciu dyskursu mniejszościowego. "Słowacki. Wychodzenie z szafy" to subiektywny, ale i szczegółowy przegląd listów poety, które pozwalają lepiej zrozumieć jego odmienność i wyjątkowość na tle innych polskich twórców romantycznych.

15.09.2022 | WARSZAWA | MUZEUM LITERATURY | 19.00

Szczegóły spotkania na portalu Facebook.

Książka do kupienia w sklepie Wydawnictwa KP.