Michał Herer w zwięzły i erudycyjny sposób proponuje czytelnikowi nie tylko definicję faszyzmu badając historyczne i współczesne formy tego zjawiska, ale i odczytanie go w relacji do najważniejszych zjawisk XXI historii, takich jak na przykład kapitalizm. Nie poprzestaje jednak na tym, bo w obliczu widma faszyzmu krążącego dziś nad Europą, stawia pytanie o jego nowe formy, a także współczesne polityczne i społeczne przejawy.

Zapraszamy na spotkanie z autorem książki "Skąd ten faszyzm", które poprowadzi Filip Springer.

17.06.2024 | WARSZAWA | FAKTYCZNY DOM KULTURY | 18.00

Wydarzenie znajdziecie na Facebooku.