Zapraszamy na spotkanie z drem Jakubem Gałęziowskim poświęcone problematyce polskich dzieci urodzonych z powodu wojny. Autor książki "Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny" został nagrodzony w konkursie o Nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za nowatorskie ujęcie tego tematu. Rozmowę poprowadzi prof. Kaja Kaźmierska z Instytutu Socjologii UŁ, współpracująca z autorem.

Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu "5 na 10" – spotkań z 5 autorami najlepszych książek humanistycznych w Polsce z okazji 10. edycji konkursu organizowanego przez #UniLodz. Widzimy się 26 kwietnia na Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki (godz. 11:30).

Książka Jakuba Gałęziowskiego dotyczy przede wszystkim dzieci urodzonych z powodu wojny, wojennej przemocy seksualnej, tuż powojennych aborcji i samodzielnego macierzyństwa. Tematy te wciąż są białymi plamami w polskiej historiografii i szerzej – w narracji o II wojnie światowej i jej społecznych konsekwencjach. Więcej informacji o tytule znajdziecie tu.

26.04.2024 | ŁÓDŹ| WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO | 11.30