Komuniści w II RP. Tabu czy historia niepotrzebna? Zapraszamy na premierę książki profesora Andrzeja Friszke "Czekanie na rewolucję. Komuniści w II RP 1921-1926". Rozmowę z autorem poprowadzi Estera Flieger, historyczka, publicystka i felietonistka.

Przegrana Rosji Radzieckiej w wojnie polsko-bolszewickiej nie oznaczała rezygnacji komunistów z wywołania w Polsce rewolucji, choć jej termin musiał być odsunięty. Profesor Andrzej Friszke tym razem zachęca do refleksji nad polskim komunizmem dwudziestolecia, ale też nad realiami politycznymi i społecznymi ówczesnego państwa, problemami ideowymi i egzystencjalnymi, tożsamościowymi radykalnej lewicy tamtego czasu.

Kontynuacja dziejów polskiej radykalnej lewicy opisanych w książce "Państwo czy rewolucja? Polscy komuniści a odbudowywania państwa polskiego 1892-1920".

29.02.2024 | WARSZAWA | JASNA 10 | 18.00

Szczegóły wydarzenia na portalu Facebook.