Z ogromną radością i dumą informujemy, że Piotr M. Majewski uhonorowany został, za swoją książkę "Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami", I nagrodą w konkursie "Książka Historyczna Roku im. Karola Modzelewskiego". Gratulujemy!

Konkurs „Książka Historyczna Roku” został ustanowiony z myślą o uhonorowaniu publikacji ważnych dla środowiska profesjonalnych badaczy historii i wyróżnienia ich wkładu w rozwój współczesnej polskiej refleksji nad przeszłością.

Nagroda „Książka Historyczna Roku” przyznawana jest za najlepsze publikacje naukowe z zakresu historii bez podziału na epoki i specjalności, która w opinii środowiska historycznego reprezentowanego przez Dyrektorów Instytutów Historii zasługuje na wyróżnienie z uwagi na jej walory naukowe. Do konkursu można zgłaszać książki (syntezy, monografie, edycje źródłowe), które ukazały się w Polsce w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody (liczy się data wydania). Ogłoszenie wyników – pierwszej, drugiej i trzeciej lokaty. Konkurs koordynuje Dyrekcja Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej informacji na stronie konkursu.

Książka do kupienia w sklepie Wydawnictwa KP.