Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że książka Jakuba Gałęziowskiego "Niedopowiedziane biografie" nominowana została do Nagrody im. Jerzego Giedroycia. Gratulujemy autorowi!

Nagroda im. Jerzego Giedroycia ustanowiona przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2001 r. jest przyznawana za twórczą kontynuację przesłania redaktora Jerzego Giedroycia oraz badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury”. Cyklicznie do Nagrody zgłaszane są wyróżniające się monografie i wydawnictwa zbiorowe.

Szczegóły na stronie nagrody.