Wraz z katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej serdecznie zapraszamy na spotkanie z Jakubem Gałęziowski, autorem książki "Niedopowiedziane biografie", które odbędzie się 14 czerwca 2023 o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach - Przystanek Historia. Spotkanie poprowadzą dr Sebastian Rosenbaum oraz dr Bogusław Tracz.

Książka Jakuba Gałęziowskiego dotyczy przede wszystkim dzieci urodzonych z powodu wojny, wojennej przemocy seksualnej, tuż powojennych aborcji i samodzielnego macierzyństwa. Tematy te wciąż są białymi plamami w polskiej historiografii i szerzej – w narracji o II wojnie światowej i jej społecznych konsekwencjach.

Dzieci urodzone z powodu wojny (children born of war, CBOW) czy, jak same o sobie mówią, "dzieci wojny", są owocem relacji okupantów z kobietami z podbitych narodów, zarówno związków dobrowolnych, jak i gwałtów. Przez lata tożsamość i pochodzenie takiego potomstwa były ukrywane przez matki, rodziny zastępcze, ale i polski system. Jakub Gałęziowski sięga do archiwów i relacji historycznych, rozmawia też z CBOW, by odtworzyć ich biografie oraz miejsce w społeczeństwie. Po roku 1989 kolejne przemilczane tematy i grupy społeczne wychodzą z cienia. Może nadeszła kolej na coming outy polskich CBOW i ich rodzin.

14.06.2023 | KATOWICE | PRZYSTANEK HISTORIA | 17.00