Gościem kolejnej odsłony cyklu "Mozaika górnośląska" będzie dr Dariusz Zalega, autor książki "Chachary. Ludowa historia Górnego Śląska". Serdecznie zapraszamy na spotkanie do Muzeum Miejskiego w Tychach.

Opowieść o dotychczas marginalizowanej i przemilczanej historii regionu od samego początku aż po czasy współczesne – bez większego teoretyzowania, ale i ze szczyptą refleksji. Śląsk zawsze był wykorzystywany, jeśli nie przez lokalnych arystokratów, to przez Polskę, czy Niemcy. Autor przygląda się historii Górnego Śląska, wydobywając to, co pozostaje w jej cieniu, niemniej pozostaje konkretne, dające się udowodnić, dzięki statystykom i wydarzeniom, w tym mikrohistoriom.

"Chachar" to według słownika łobuz, nicpoń, włóczęga, czy nędzarz. Nic przyjemnego, ale może jest dobrym symbolem tego, co nie pasuje do oficjalnej, dominującej narracji? Autor oddaje głos biedującym chłopom, wykorzystywanym robotnicom, przepracowanym górnikom, czy buntującym się pracownicom. Opisuje przemiany, kierat ciężkiej pracy oraz strajki i walki o niezależność i sprawiedliwość społeczną.

18.04.2024 | TYCHY | MUZEUM MIEJSKIE | 18.00

Szczegóły spotkania na platformie Facebook.