Zatrudnimy młodszą_ego specjalistę_tkę ds. promocji i marketingu w Wydawnictwie Krytyki Politycznej.

Poszukujemy osoby, która podziela nasze wartości, jest zaangażowana, komunikatywna, dobrze zorganizowana, potrafi pracować w zespole, posiada lekkie pióro oraz podstawowe kompetencje w zakresie działań promocyjnych, które chce rozwijać.

Do zadań tej osoby należeć będzie wsparcie działu promocji wydawnictwa w zakresie codziennych działań, w tym między innymi przygotowywanie materiałów promocyjnych, nadzór nad ich dystrybucją i udostępnianiem, zlecanie i zamawianie materiałów graficznych, wsparcie w zakresie opracowywania, przeprowadzania oraz archiwizowania kampanii promocyjnych książek, a także udział w imprezach branżowych.

Oferujemy umowę o pracę w wymiarze 2/3 etatu. Wynagrodzenie w przedziale 2750–3036 złotych brutto. Praca w naszym biurze w Warszawie.

Prosimy o przesyłanie do 9 maja br. CV i krótkiego listu opisującego doświadczenia i motywacje (najlepiej w formacie PDF) na adres: redakcja@krytykapolityczna.pl

Jeśli zgadzasz się, abyśmy przechowali Twoje CV na potrzeby przyszłych rekrutacji dopisz do CV poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego z siedzibą w Warszawie (00-013), przy ul. Jasnej 10 lok. 3 moich danych osobowych zawartych w przeze mnie dokumentach, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji w Stowarzyszeniu. 

Administratorem twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego z siedzibą w Warszawie (00-013), przy ul. Jasnej 10 lok. 3. Kontakt z administratorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: dane.osobowe@krytykapolityczna.pl lub na piśmie na adres siedziby Stowarzyszenia.

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa przetwarzania danych to podjęcie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a także do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazisz na to zgodę (podstawą przetwarzania danych w takim wypadku będzie twoja zgoda).

Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rekrutacji, a w przypadku przyszłych rekrutacji aż do wycofania zgody, a po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom, którym zlecamy świadczenie usług IT.

Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesów rekrutacji.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).