Ku nowej religijności, dyskusja z udziałem Marty Abramowicz, Stanisława Obirka oraz Jerzego Sosnowskiego, którą poprowadzi Monika Płatek. 

22 MAJA | WARSZAWA | 19:00

W ramach dyskusji zastanowimy się nad tym, jakie znaczenie wciąż ma dla nas i dla świata  nasza religijność i gotowość oddawania w ręce instytucji religijnych naszej moralności i życia duchowego? Czy religia jest czymś co można zmienić?  W jakim dziś stopniu  wpływa na nasze życie i wybory życiowe, moralne. Czy może żyjemy w post religijnym świecie, w którym religijność została sprowadzona do bezpiecznych nawyków i tradycyjnych rytuałów czy jesteśmy  istotami religijnymi per se? A może staliśmy się ofiarami religijnych paradygmatów głęboko zakorzenionych w naszych umysłach? Jak religie wpływają na świat i społeczeństwa, które je wyznają. Czy monoteizm, religia oparta na hierarchiczności, kategorii centrum, władzy i opresji, wyłączności i jedyności, ma szanse przetrwać w świecie sieci, równości, różnorodności, wielości?  Czy demokracji nie odpowiadałaby lepiej wszelkie formy politeizmu jako systemu bardziej otwartego i demokratycznego, włączającego, nie zaś wykluczającego, zbliżającego ludzi i bogów? Czy w ogóle można sobie wyobrazić, w czym będzie przejawiała się nowa religijność? I w końcu, czy w świecie ścierających się interesów, indywidualności, sposobów myślenia i pomysłów na życie, nie powinniśmy zrezygnować z religijności publicznej, organizującej emocje zbiorowe i w ten sposób wpływające na szerszy ekonomiczny i polityczny kontekst działań człowieka, a skupić się na religijności jako praktyce prywatnej, intymnej?

Teatr Powszechny | Duża Scena, ul. Zamoyskiego 20, Warszawa