Joanna Ostrowska zaprezentuje swoją książkę "Oni. Homoseksualiści w czasie II wojny światowej" podczas konferencji Edukacja Równościowa: Wyzwania – Potrzeby – Możliwości.

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej w Gdyni oraz Polskie Towarzystwo Pedagogiczne o/Słupsk organizują IV Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Metodyczną pod tytułem Edukacja Równościowa: Wyzwania – Potrzeby – Możliwości. W ramach tej edycji konferencji pragniemy skupić się na aktualnych problemach, które nadal są wyzwaniem dla edukacji równościowej.

W dyskursie społecznym pojawiają się liczne i niezwykle dynamiczne, spory związane z ustosunkowaniem się do transformacji tradycyjnych norm. Pojęcie „równość” staje się rozmytym hasłem, często używanym jako narzędzie maskujące działania zmierzające do upowszechniania nierówności i dyskryminacji. Z tego też względu, warto zastanowić się, co dziś oznacza równość, wolność, sprawiedliwość, biorąc pod uwagę współczesne przeobrażenia sfery społecznej, politycznej, edukacyjnej, ekologicznej i ekonomicznej. Edukacja równościowa nie odbywa się w próżni. A zatem konieczna jest pogłębiona diagnoza i refleksja pedagogiczna, socjologiczna, antropologiczna, filozoficzna i politologiczna współczesnych uwarunkowań, problemów oraz istniejących i możliwych działań naprawczych w ramach edukacji ku równości.

Jednym z wielu przykładów niezrozumienia i nadinterpretacji są toczące się, od dłuższego czasu w naszym kraju, dyskusje dotyczące norm seksualnych oraz ludzkiej płciowości (w tym biologicznych i psychologicznych komponentów seksualności). Obserwujemy jak wytwarzane są bardzo niebezpieczne skrypty opierające się na dogmatyzmie i stereotypach, czego najlepszym przykładem jest aktualna problematyka edukacji seksualnej w szkole czy podejmowane przez niektóre samorządy uchwały o strefach wolnych od LGBT. Dlatego świadomi faktycznych wyzwań i systemowych potrzeb jakie stoją przed edukacją, bez której nie można przecież oczekiwać równości, pragniemy w dyskusjach zdecydowanie upomnieć się o równościowy – godnościowy jej paradygmat.

Więcej o konferencji tutaj.

Więcej o książce tutaj.