Zarząd Fundacji Wisławy Szymborskiej, z ponad pięćdziesięciu przesłanych zgłoszeń, dokonał wyboru dwóch osób, które zamieszkają w mieszkaniu Poetki w Krakowie. Są to Joanna Ostrowska i Andrzej Titkow. 

Joanna Ostrowska jest doktorą nauk humanistycznych w zakresie historii, studiowała również w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, Katedrze Judaistyki UJ, Gender Studies UW, Zakładzie Hebraistyki UW i PWSFTviT w Łodzi. Wykładowczyni akademicka, krytyczka filmowa, dramaturżka. Zajmuje się tematyką związaną z przemocą seksualną w czasie II wojny światowej i zapomnianymi ofiarami nazizmu. Autorka głośnej książki „Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej” (2018), za którą otrzymała prestiżową nagrodę Mauthausen-Memorial-Forschungspreis oraz wydanej w 2021 roku "Oni. Homoseksualiści w czasie II wojny światowej".