Zachód przyszedł do Ukrainy przebrany w szlachecki kontusz − mówi Jarosław Hrycak za Ihorem Szewczenką. Sławomir Sierakowski, Adam Michnik i Olena Babakova w rozmowie z Katarzyną Przyborską o polskiej tożsamości i o tym, jak migranci z Ukrainy czy Białorusi wpływają na myślenie o niej.

Punktem wyjścia do rozmowy jest książka Jarosława Hrycaka i Izy Chruślińskiej „Zrozumieć Ukrainę. Historia mówiona”.

W Ukrainie samodzierżawie, na którym opiera się państwowość Rosji, nie zapuściło korzeni. Prawa, wolności, aktywność obywatelska, myślenie o narodzie, jako bycie politycznym, ponadetnicznym, pozareligijnym, które widać w Ukrainie wyraźnie przynajmniej od czasu Rewolucji godności, to tradycje wywodzące się z Rzeczpospolitej.

Do tradycji Rzeczpospolitej odwołuje się też opozycja białoruska, i na poziomie symbolicznym − zbiera się pod historycznymi flagami, w tym Pogoni, i w myśleniu o kształtowaniu demokratycznego państwa.

Czy to, co Polska straciła, czyli myślenie o własnej tożsamości w kategoriach politycznych, wróci do nas razem z uchodźcami i migrantami z Ukrainy czy Białorusi?

29.11.2022 | WARSZAWA | JASNA 10 | 19.00

Szczegóły wydarzenia na portalu Facebook.

Książka do kupienia w sklepie Wydawnictwa KP.