Muzeum Gdańska oraz Krytyka Polityczna zapraszają na spotkanie z dr Jakubem Gałęziowskim, autorem książki "Niedopowiedziane biografie". Spotkanie towarzyszy wystawie czasowej "Wolę o tym nie mówić. Tożsamość gdańszczan a powojenna rzeczywistość".

Książka Jakuba Gałęziowskiego dotyczy przede wszystkim dzieci urodzonych z powodu wojny, wojennej przemocy seksualnej, tuż powojennych aborcji i samodzielnego macierzyństwa. Tematy te wciąż są białymi plamami w polskiej historiografii i szerzej – w narracji o II wojnie światowej i jej społecznych konsekwencjach.

Dzieci urodzone z powodu wojny (children born of war, CBOW) czy, jak same o sobie mówią, „dzieci wojny”, są owocem relacji okupantów z kobietami z podbitych narodów, zarówno związków dobrowolnych, jak i gwałtów. Przez lata tożsamość i pochodzenie takiego potomstwa były ukrywane przez matki, rodziny zastępcze, ale i polski system. Jakub Gałęziowski sięga do archiwów i relacji historycznych, rozmawia też z CBOW, by odtworzyć ich biografie oraz miejsce w społeczeństwie. Po roku 1989 kolejne przemilczane tematy i grupy społeczne wychodzą z cienia. Może nadeszła kolej na coming outy polskich CBOW i ich rodzin.

23.03.2023 | GDAŃSK | MUZEUM GDAŃSKA | 17.00

Szczegóły wydarzenia na stronie Muzeum Gdańska.