Zapraszamy na Chrzest CHACHARÓW z udziałem Krakowskiego Chóru Rewolucyjnego i zespołu FANGA.

"Chachary" opowiadają marignalizowaną i przemilczaną historię regionu. Bez większego teoretyzowania, ale i ze szczyptą refleksji. Śląsk był zawsze był wykorzystywany, jeśli nie przez lokalnych arystokratów, to przez Polskę, czy Niemcy. Autor przygląda się historii regionu od samego początku, aż po czasy współczesne. Wydobywa to, co pozostaje w cieniu historii, niemniej pozostaje konkretne, dające się udowodnić, dzięki statystykom i wydarzeniom, w tym mikrohistoriom.

10.05.2024 | CHORZÓW | REBEL CAFE GARDEN | 19.00

Więcej informacji o wydarzeniu na Facebooku, a książkę Dariusza Zalegi znajdziecie tu.