„Żydzi zawsze obcy – ta endecka fraza jawi się w „Strażnikach fatum" Bożeny Keff jako arcypolska. Wyznacza kształt polskości. To esej tyleż rewelacyjny, co aż wołający o polemikę (…). Rewelacja to wydobycie z zapomnienia powojennej polskiej prozy, która opowiada o stosunkach polsko-żydowskich podczas okupacji. I wtedy, tuż po wojnie, rozbija mit polskiej niewinności. Takiemu narodowemu skłamaniu służyła, pisze Keff, „fałszywa transcendencja", czyli „przypisywanie Niemcom wszechobecności". A to „wyobrażenie powstało jako racjonalizacja braku chęci niesienia pomocy Żydom i usprawiedliwienie mające zasłonić powszechność postaw antysemickich". Polska literatura od razu uderzyła w to nasze narodowe samozakłamanie" – pisał o esejach Keff Marek Beylin.

Więcej o nagrodzie tutaj.

Więcej o książce tutaj.