"Testo Ćpun" Paula B. Preciado to tekst pisany testosteronem – stanowi jednocześnie zapis intoksykacji tą substancją i analizę farmokopornograficznej fazy kapitalizmu. Preciado opisuje historię cząsteczek stanowiących współczesne narzędzia wytwarzania i kontrolowania podmiotowości, osadzając ją w kontekście teorii pracy niematerialnej, biopolitycznej czy afektywnej. Jak zauważa: „najczęściej analizy i opisy tej nowej formy produkcji zatrzymują się w płaszczyźnie biopolitycznej na wysokości pasa”, proponuje więc spojrzenie na pracę biopolityczną jako na współpracę w masturbacji, czy inaczej – jako na proces przekuwania potentia gaudendi w kapitał, w którym główną rolę odgrywają przemysłowo produkowane obrazy (pornograficzne) i cząsteczki (sildenafilu, fluoxetyny, ritalinu, estrogenów, testosteronu, oksytocyny, jak również kokainy, heroiny czy MDMA), działających jako mikroprotezy podmiotowości.

Jeśli płeć jest wytworem molekularnych technologii nadzoru, służącym do wytwarzania kapitału i reprodukcji gatunku, to strategią oporu nie może być dążenie do wyzwolenia płci naturalnej czy prawdziwej, ale przejęcie kontroli nad środkami jej produkcji – w formie hakowania, szmuglowania i przyjmowania poza instytucjonalną kontrolą związanych z nią molekuł.

Preciado proponuje autoeksperyment jako linię ujścia, samemu używając testosteronu jednocześnie jako medium i narzędzia badawczego.

Podczas wakacyjnego spotkania "Bajek dla delezjanistek" (3.08.2021, godz. 18:00) o jego teorii na sterydach porozmawiają dr Maria Dębińska, Anton Ambroziak i Jan Szpilka. Spotkanie organizowane jest przez Koło Naukowe Myśli Współczesnej. 

Szczegóły dotyczące wydarzenia znaleźć można w serwisie Facebook.

Książka do kupienia na stronie Wydawnictwa KP.