Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że aż 4 nasze książki znalazły się wśród nominowanych do Nagrody im. Marcina Króla - są to "Poruszeni" Magdy Szcześniak, "Godność, proszę" Mai Heban, "Ekonomia to stan umysłu" Andrzeja Ledera oraz "Społeczeństwo populistów" Sławomira Sierakowskiego i Przemysława Sadury. Gratulacje dla autorek i autorów!

Ustanowiona w styczniu 2022 Nagroda im. Marcina Króla, filozofa polityki i historyka idei, wieloletniego członka Rady Fundacji im. Stefana Batorego, przyznawana jest co roku za najlepszą książkę z dziedziny historii idei i badań nad przyszłością, filozofii i myśli społecznej i politycznej, refleksji nad cywilizacją i kulturą, wprowadzającą nowe idee, koncepcje czy sposoby myślenia.

Nagroda wspierać ma rozwój debaty publicznej poprzez zachętę do: pogłębionej refleksji nad zjawiskami i trendami współczesności oraz wyzwaniami przyszłości; tworzenia nowych idei i prób opisu rzeczywistości; poszukiwania odpowiedzi na kryzys demokracji i wartości demokratycznych; poszerzania przestrzeni intelektualnego dyskursu ponad podziałami.

Szczegóły na stronie Nagrody.