O Ideologii Katolickiego Państwa Narodu Polskiego czytanej w XXI wieku dyskutują: Antoni Dudek, Adam Ostolski i Aleksandra Przegalińska. Spotkanie poprowadzi Maciej Gdula.

Globalizacja i integracja europejska miały być antidotum na nastroje nacjonalistyczne i ksenofobiczną politykę. Radykalny nacjonalizm trzyma się jednak mocno i nie tylko w Polsce jest na fali wznoszącej. Dlaczego w różnicującym się społeczeństwie karierę robi polityczna idea ujednolicenia? Czy polska polityka pamięci sprzyja nacjonalistycznym tendencjom? A może to przemiany w sposobach i technologii komunikacji sprzyjają tworzeniu się partykularystycznych tożsamości? Książka Jana Józefa Lipskiego o ideologii przedwojennej „Falangi” inspiruje nas do dyskusji o nacjonalizmie współczesnym i nośności jego idei w obliczu możliwych przemian społecznych.

Czwartek, 9 czerwca, godz. 17.00, Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4


O panelistach:

Michał Łuczewski - socjolog, psycholog,  autor książki Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej

Adam Ostolski - socjolog i tłumacz, w latach 2013–2016 jeden z dwojga przewodniczących Partii Zieloni

Aleksandra Przegalińska - doktor, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie


O książce:

Jan Józef Lipski ostrzegał swych czytelników przed pokusą rozwiązań totalnych i wskazywał na podobieństwa totalitaryzmów prawicowych i lewicowych. W tej słynnej książce, której poprawione wydanie ukazuje się po wielu latach, na przykładzie pieczołowicie zebranej publicystyki sympatyków przedwojennej „Falangi” pokazał próbę wykorzystania katolicyzmu przez skrajnych nacjonalistów. Lipski nie uważał wiary katolickiej za spójną z myśleniem totalitarnym. W jego opinii Katolickie Państwo Narodu Polskiego miało tyle wspólnego z katolicyzmem, co „demokracja ludowa” z demokracją. Dzieło życia autora Dwóch ojczyzn, dwóch patriotyzmów pozostaje wciąż aktualne, przede wszystkim jako przestroga przed polityką fanatyzmu i przed wykluczaniem arbitralnie wyznaczonych „obcych” z demokratycznej wspólnoty.

Jan Józef Lipski (1926 – 1991) – krytyk i teoretyk literatury, wieloletni pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, redaktor tygodnika „Po prostu”. Odznaczony Krzyżem Walecznych za udział w Powstaniu Warszawskim, członek Klubu Krzywego Koła, założyciel i Wielki Mistrz wolnomularskiej loży Kopernik. Sygnatariusz m.in. Listu 34, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i działacz NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. W roku 1987 reaktywował w kraju Polską Partię Socjalistyczną; w wyborach 1989 wybrany do Senatu z listy Komitetu Obywatelskiego. Autor licznych książek, w tym: Twórczość Jana Kasprowicza (1967), KOR. Komitet Obrony Robotników – Komitet Samoobrony Społecznej (1983), Katolickie Państwo Narodu Polskiego (1994), Powiedzieć sobie wszystko… (1996). Kawaler Orderu Orła Białego.


Spotkanie organizowane jest w ramach Festiwalu im. Jacka Kuronia i towarzyszy promocji książki Jana Józefa Lipskiego Ideologia Katolickiego Państwa Narodu Polskiego. Zarys ideologii ONR „Falanga”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.