Prosimy o przesyłanie propozycji wydawniczych wyłącznie drogą elektroniczną w formacie DOC, RTF lub PDF, na adres: [email protected], z dopiskiem w tytule maila "Propozycja wydawnicza".

  • prosimy o przysyłanie zawsze całej książki oraz krótkiego streszczenia (maksymalnie 1 strona maszynopisu) i biogramu autora/autorki,
  •  wydajemy wyłącznie prozę, literaturę faktu, literaturę naukową i popularnonaukową, nie wydajemy poezji, 
  •  jeśli książka spotka się z zainteresowaniem redakcji, skontaktujemy się ws. tekstu w ciągu 3 miesięcy od daty nadesłania propozycji wydawniczej,
  •  materiałów przesłanych na wydruku nie zwracamy i nie recenzujemy,
  •  propozycje wydawnicze recenzujemy wyłącznie na wewnętrzne potrzeby wydawnictwa, nie udostępniamy recenzji wewnętrznych autorów, z którymi nie nawiążemy współpracy. 

Ostatnie

Brak produktów

Menu