Wojciech Kwapisiński recenzuje książkę Michała Libery Doskonale zwyczajna rzeczywistość. Socjologia, geografia albo metafizyka muzyki na portalu „Trzecia fala” (01.2014):

„Jedną z tez tej książki jest uznane twierdzenie mówiące, że wszystko w tym świecie ma swoją rynkową wartość i nie można się od tego uwolnić. Inna teza głosi, że oficjalnie wszystko we wszystkich możliwych światach jest muzyką (...).

Michał Libera błyskotliwie opisuje spektakularne osiągnięcia - a tym samym klęski - kolejnych przełomowych dla historii muzyki odkryć.”

Zamów książkę w promocyjnej cenie w Księgarni KP.